page_banner

پایه موبایل

 • براکت مثلث برقی

  براکت مثلث برقی

  کاربرد: برای آویزان کردن با دستگاه پرتابل اشعه ایکس و استفاده از آن هنگام عکسبرداری از بیماران استفاده می شود.

 • قفسه تاشو T شکل

  قفسه تاشو T شکل

  کاربرد: برای آویز کردن با دستگاه پرتابل اشعه ایکس و برای فیلمبرداری و عکاسی از بیماران در بخش های بیمارستانی، موسسات معاینه فیزیکی و غیره استفاده می شود.

 • قفسه سبز ارتش

  قفسه سبز ارتش

  کاربرد: برای آویزان کردن با دستگاه اشعه ایکس قابل حمل استفاده می شود.برای فیلمبرداری و عکاسی در بخش های بیمارستان، کمک های اولیه در فضای باز، کمک های اولیه ورزشی و ... استفاده می شود رنگ سبز نظامی است که بیشتر برای بیمارستان های نظامی مناسب است.